Back to All Events

הרצאה ליום האישה הבינלאומי על חשיבות המקצב הפנימי להנאה

מה הוא המקצב הפנימי ואיך הוא משפיע לנו על ההנאה ותחושת הסיפוק בחיים? הרצאה לכבוד יום האישה הבינלאומי עבור כ 60 מנכ"ליות של בנק המזרחי. ייצוג - גילת אביב